Hakkımızda

  • İdenova’nın amacı, uluslararası alanda ve farklı sektörlerde kazandığı bilgi ve deneyimi, birlikte çalıştığı kurumlar için ticari kazanca dönüştürmektir.
  • Bakış açısı, global pazarlarda ve farklı sektörlerde kazandığı deneyimlere dayanır.
  • Sonucu belirleyen temel kriter, bakış açısı ve onun üzerine kurgulanan uygulamadır. İdenova; durum ve ihtiyaçlardan yola çıkarak, farklı yaklaşımlar, inovatif çözümler ve yeni hizmetler geliştirir.
  • İdenova, her projeye üretilecek sonuç açısından bakar. Bu nedenle başlangıçtan son aşamaya kadar bütün süreçlerin sorumluluğunu alarak çalışır, tek merkezden yönetim yapar.
  • İdenova’nın prensibi, süreçlerin tamamının sorumluluğunu alarak “anahtar teslim” çözüm üretmektir.