Perakende / Tüketici Ürünleri

Hızlı tüketim malları, Gıda, Alkollü içecekler, Telekomünikasyon gibi, son tüketiciye dokunan tüm sektörlerde projeye özel yaklaşımlar üretir.

Ürün geliştirme

 • İdenova, fikir aşamasından ürünün var olmasına kadar, farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını sağlayarak, ihtiyaçlara uygun, pazarlanabilir ürün yaratma sürecinde hizmet üretir.
 • Fikir-konsept-tasarım-üretim-pazarlama-satış süreçlerinin tamamında çalışır.
 • Satış
  • Değer zinciri
  • Dağıtım, operasyonel kurgu, ekip kurma
  • Kanal yönetimi
  • Rekabete uyum, farklılaşma
 • Pazarlama
  • Stratejik planlama
  • Pazara giriş / iletişim stratejileri
  • Konumlandırma
  • Ticari pazarlama

Referanslar

Coca-Cola /Atlas Team

Illy, Doğadan gibi selektif ürünler için alternatif satış organizasyonu

Wrigleys

Zincir mağaza yönetimi

Migros

Mağaza yönetimi/Kategori yönetimi